Organizacija dela - Kdo lahko izvaja ure dodatne strokovne pomoči?

26. 2. 2018 | Avtor: dr. Manica Jakič Brezočnik
Vprašanje: Na šoli imamo starejši delavki (zaposleni za nedoločen čas) z nazivom izobrazbe (višja izobrazba, dosežena v 80. letih):
- učitelj-specialni pedagog za delo z vedenjsko in osebnostno motenimi vzgojitelj v domovih in
- vzgojiteljica za vedenjsko in osebnostno motene in za učence v domovih.
 
Ali ti dve strokovni delavki lahko opravljata delo poučevanje DSP (dodatne strokovne pomoči) za učence, katerim v odločbi o usmeritvi piše, da jim pripada dodatna ura specialnega in rehabilitacijskega pedagoga?

Odgovor: Ustrezna izobrazba za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu učitelja za dodatno strokovno pomoč je določena s 1. 6. točko 5. člena Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/11, 10/12, 49/13; v nadaljevanju: pravilnik) – učitelj za dodatno strokovno pomoč:

  • pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj je lahko, kdor je končal:
  • univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
  • magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna pedagogika.
  • kot učno pomoč je lahko, kdor je končal:
  • univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,
  • magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali
  • izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč ... 

Obe izobrazbi, ki sta navedeni v vašem dopisu, sta višješolski izobrazbi, programa pa sta predhodnika kasnejšega univerzitetnega študijskega programa socialne pedagogike oz. magistrskega študijskega programa druge stopnje socialna pedagogika.

Če v odločbi o usmeritvi piše, da jo lahko nudi diplomant univerzitetnega oz. magistrskega študijskega programa druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, potem spodaj navedeni izobrazbi ne ustrezata.

 

 

Nazaj