Organizacija dela - Nadomeščanje odsotne vzgojiteljice

08. 8. 2016 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Vzgojiteljica v vrtcu je dlje časa odsotna. Poleg pomočnice vzgojiteljice je v oddelku še ena pomočnica vzgojiteljice. Ali je to dopustno?

Odgovor: Kadar gre za dolgotrajnejšo (tudi v naprej znano) odsotnost vzgojiteljice, je ravnatelj oz. ravnateljica dolžna najti ustrezno zamenjavo.

Zagotoviti je namreč treba sočasno prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v oddelku glede na zahteve pravilnika19.

V mnogih vrtcih je to lahko kar pomočnica vzgojiteljice, če izpolnjuje pogoje za vzgojitelja.

Nazaj