Organizacija dela - Združevanje oddelkov OPB

02. 5. 2016 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Šola ima organizirane oddelke podaljšanega bivanja, ki se po 14.30 uri združijo v enega. Ker otroci ne odhajajo domov ob napovedanih urah (gre za učence 1. razreda, torej po njih prihajajo starši), število učencev v razredu velikokrat presega normativ, včasih jih je celo 33. Kaj lahko v tem primeru stori učitelj in kaj mora storiti ravnatelj?

Odgovor: Odgovor je treba iskati v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole25. V 28. členu pravilnika je določilo: »Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja je 28 učencev. Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja, v katerem so učenci iz dveh razredov, je 24 učencev, iz treh in več pa 21 učencev.« Torej so mejne zgornje številke 21, 24 in 28.

V posebnih primerih26 pravilnik dopušča izjemo, in sicer je s soglasjem ministrstva možno povečanje števila učencev še za dva učenca.

Učiteljeva dolžnost je, da obvesti ravnatelja o odstopanjih od normativa, ravnatelj pa je dolžan ustrezno ukrepati in predvsem zagotoviti varnost učencev.

Nazaj