Kako je z izvedbo ur DSP, če šola ne more zaposliti strokovnega delavca, ker ni prijav na razpis za prosto delovno mesto?

Vprašanje:

Kako ravnati, če šola razpiše delovno mesto, pa ni uspešna v kadrovanju? Kaj potem? Druge bližnje institucije pa ne morejo več zagotoviti dodatnih ur DSP.

Odgovor:

Šola mora v primeru, ko izvajalca, ki ga za otroka predvidi komisija za usmerjanje, ne more zagotavljati, objaviti razpis za objavo prostega delovnega mesta ali se obrniti na šole s prilagojenim programom oz. zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter v takem primeru intenzivno pristopiti k iskanju ustreznega izvajalca.

Če kljub temu ne dobi ustreznega izvajalca, Zavod RS za šolstvo uradno obvesti, da odločbe ne more izvajati, saj ne izpolnjuje kadrovskih pogojev. Le strokovna komisija lahko v takih primerih ponovno presoja, ali lahko otroku nudi pomoč strokovnjak z drugo izobrazbo. Seveda to ne velja pri kratkotrajnejših bolniških odsotnostih, ko se lahko strokovna skupina skupaj s starši odloči, da otroku začasno pomaga tudi strokovnjak drugega področja, ki ga šola lahko začasno zagotovi.

ZUOPP-1 v 30. členu določa, da se z odločbo določi tudi obseg, oblika in izvajalec dodatne strokovne pomoči. Interpretacija, da lahko šola sama izbira izvajalca dodatne strokovne pomoči glede na vse ustrezne profile bi zdržala le, če bi imel otrok v odločbi zapisano, da dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj izvaja učitelj za dodatno strokovno pomoč.

Torej v primeru, da ponovni razpis za delovno mesto ni bil uspešen in znotraj zavoda niste uspeli pridobiti ustreznega kadra oz. skladno z delovno pravno zakonodajo za določen čas niste uspeli zaposliti ustreznega kadra, sledi obveščanje Zavoda RS za šolstvo, da ne morete izvajati ur dodatne strokovne pomoči. Medtem svetujemo, da poskušate nadomeščati z zaposlenim, ki ga imate na zavodu že zaposlenega. Če je strokovno utemeljeno, tudi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči v skupini otrok.

Nazaj