Odstopanje od normativa predpisane igralne površine na otroka in fleksibilni normativ v vrtcu

27. 3. 2024 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje:

Ker naše igralnice glede na prostorski normativ v vrtcu ne dosegajo treh kvadratnih metrov na otroka, ima občina sprejet sklep o fleksibilnem normativu (plus dva otroka na oddelek).

Mnenja so deljena:

  • Eno mnenje je, da v kolikor ne dosegamo treh kvadratnih metrov na otroka, se računa vsaj dva kvadratna metra na dejansko število otrok, a fleksibilni normativ ne sme biti upoštevan.
  • Drugo mnenje pa je, da se kljub dvema kvadratnima metroma na otroka še mora upoštevati fleksibilni normativ, v kolikor še zmeraj dosegamo dva kvadratna metra na otroka.

Odgovor:

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj