Pravica starša do poročila o hudih vedenjskih težavah, ki ga šola posreduje Centru za socialno delo

21. 3. 2023 | Avtor: mag. Domen Petelin

Vprašanje:

Na Center za socialno delo bomo posredovali poročilo o učencu s hudimi vedenjskimi težavami. O tem smo že obvestili starše. Mama želi, da to poročilo posredujemo tudi njej. Ali lahko to storimo oz. ali moramo to storiti? Otrok še ni obravnavan na CSD. Gre za učenčeve hude vedenjske težave. Starše smo obvestili o možnosti naše zahteve po usmeritvi otroka v vzgojni zavod, zato bomo CSD najprej obvestili o učenčevem vedenju, da se sploh seznanijo s primerom.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj