Pritožba na oceno med šolskim letom

01. 10. 2015 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Starši se ne strinjajo z oceno pri pisnem ocenjevanju. V pravilniku je opredeljeno, da je pritožba možna na končno oceno. Ali se lahko pritožijo na oceno iz tega ocenjevanja? Kakšen je postopek pri tem primeru?

Odgovor: Staršem ni mogoče preprečiti, da vložijo ugovor na sprotne ocene. V pravilniku17 pa ni določila, da je ugovor dovoljen, saj je ta omogočen na zaključno oceno18.

Praksa v večini šol pa je nekoliko drugačna; kadar gre za ugovor na sprotne vidne učiteljeve napake pri oblikovanju ocene (kot so na primer napačni seštevki točk v nalogah objektivnega tipa, neupoštevanje pravilno zapisanih odgovorov itd.), je smiselno vse te napake tudi sproti razčistiti in odpraviti. Tudi sam priporočam tak življenjski pristop do staršev in otrok.

Nazaj