Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev

12. 8. 2015 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Sistem javnih uslužbencev in inšpekcijski nadzori 

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) od pričetka uporabe tega zakona deluje tudi inšpekcija za sistem javnih uslužbencev. Ta inšpekcija predstavlja obliko nadzora nad izvajanjem tega zakona, pri čemer je treba posebej opozoriti, da se sicer večina nadzora nanaša na nadzor nad izvajanjem zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, torej se večina nadzora izvaja v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti. Glede na to, da prvi del ZJU velja za celoten javni sektor, kamor v skladu s 1. členom zakona sodijo tudi javni zavodi (torej tudi javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, je treba tudi v teh javnih zavodih upoštevati pristojnosti inšpekcije za sistem javnih uslužbencev.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj