O inšpekcijskih nadzorih v sistemu javnega sektorja

15. 5. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Na področju delovanja javnega sektorja kot obliki notranjega nadzora delujeta tudi inšpekciji za sistem javnih uslužbencev in inšpekcija za sistem plač v javnem sektorju. Obe inšpekciji delujeta v okviru Inšpektorata za javno upravo, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Razen navedenih inšpekcij v okviru inšpektorata deluje še upravna inšpekcija. Za nadzor nad varovanjem zakonitosti v vzgoji in izobraževanju, zaščito pravic otrok, učencev, dijakov, vajencev, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih ter varovanje pravic strokovnih delavcev in njihove strokovne avtonomije pa skrbi Inšpektorat RS za šolstvo in šport.

Nazaj