Sprejeta sta pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju

28. 6. 2022

V Uradnem listu št. 87/22 sta bila objavljena nova pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju, in sicer:

Oba upoštevajo tudi izobrazbene pogoje po bolonjskem sistemu, pri nekaterih delovnih mestih je kar nekaj bistvenih sprememb.

Pravilniki se začnejo veljati od 9. julija 2022 dalje.

Nazaj