Nov Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril s 21. 7. 2021 spreminja pravila ravnanja pri sprejemanju daril

12. 7. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Pravice in obveznosti javnih uslužbencev glede omejitev in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril za javne uslužbence je bilo do 16. novembra 2020 urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj