Ravnatelj spremlja delo v šoli in svetuje

13. 2. 2020 | Avtor: mag. Alojz Širec

Predogled vsebine

Zakonodaja ravnateljem vzgojno-izobraževalnih organizacij nalaga vrsto nalog. Med temi velja posebej izpostaviti 9. alinejo 48. člena ZOFVI1, ki določa, da ravnatelj: »prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje«. V prispevku želim nekoliko podrobneje pojasniti, katera vprašanja odpira zakonodajalčeva zahteva po ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj