Komuniciranje s težavnimi sogovorniki

08. 11. 2018 | Avtor: mag. Franka Bertoncelj

Predogled vsebine

Poslovno komuniciranje se od komuniciranja v zasebnem življenju oz. družabnega komuniciranja razlikuje predvsem po svojem namenu. Profesionalno poslovno komuniciranje je sredstvo za informiranje, sprejemanje poslovnih odločitev, reševanje problemov ter vplivanje na ljudi z namenom doseganja za poslovni sistem koristnih rezultatov. Neuspešno je takrat, ko je samo sebi namen in ko ni usklajeno z drugimi dejavnostmi organizacije. Poslovno komuniciranje je tako ciljno usmerjena dejavnost, medtem ko za družabno komuniciranje velja, da služi zabavi in sprostitvi ter predstavlja  sredstvo za doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili v zvezi z našim zasebnim življenjem (Možina in dr., 2004).

Simpatija in antipatija

Ljudje smo si različni in to velja tudi (ali pa še posebej) v poslovnih situacijah. Obstajajo sodelavci oz. stranke, s katerimi lažje, in sogovorniki, s katerimi težje komuniciramo. Bolje se počutimo ob tistih, ki imajo podoben odnos do sebe, drugih in sveta, komunicirajo na podoben način, kot komuniciramo sami, so jim pomembne podobne vrednote, kot so nam, ter kažejo enak kognitivni set mišljenja, stališč in prepričanj, kot ga imamo sami. Podobni ljudje nam vzbujajo občutek harmonije, saj si svet okoli sebe interpretirajo podobno, kot si ga sami.

Zaradi potrjevanja naše slike sveta doživljamo več prijetnih emocij, hkrati pa se povečuje tudi predvidljivost v življenju. Vse to pa zadovoljuje našo potrebo po varnosti in sprejetosti. Od nas drugačni posamezniki lahko v nas sprožajo disharmonijo, torej občutek neugodja ali iritacije, ki nastane kot reakcija na nam nepoznan ali zgolj drugačen svet.

Več zadovoljstva in naklonjenosti doživljamo tudi ob tistih ljudeh, pri katerih neko njihovo lastnost ali sklop lastnosti ocenjujemo kot atraktivne (Milivojević, 2008). Tako z nami skladne in nam zanimive ljudi označimo kot simpatične, neskladne in nezanimive pa kot antipatične. Odnos simpatije in antipatije je tudi reaktivne narave. Tiste, ki nam izražajo naklonjenost, ocenjujemo kot bolj simpatične v primerjavi s tistimi, ki nam naklonjenosti ne izražajo.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj