Pravice otrok s posebnimi potrebami - Neudeležba otroka šole v naravi, ker šola ni zagotovila začasnega spremljevalca

06. 10. 2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel pobudo z navedbo, da se otrok ne more udeležiti šole v naravi, ker šola nima pogojev, da bi zagotovila spremljevalca in varnost za otroka. Otrok ima namreč sladkorno bolezen tipa 1, starši pa so bili z informacijo seznanjeni šest dni pred predvidenim odhodom. Na šoli so sicer bili tudi drugi otroci z enako boleznijo, ki pa bi se šole v naravi udeležili.

Varuh je v zvezi s pobudo na šolo nemudoma naslovil poizvedbo. Šola je med drugim pojasnila, da je pri pristojnem ministrstvu iskala informacije glede financiranja, in sicer ali bo ministrstvo sofinanciralo dodatnega spremljevalca, ki bi bil potreben zaradi navedenega otroka (ostalim otrokom z enako diagnozo je bil spremljevalec že zagotovljen) ali gre strošek na račun dviga cene vsem otrokom. Šola je dobila odgovor, da bi za šolo v naravi financiranje začasnega spremljevalca lahko šlo iz sredstev ministrstva, naslednji dan pa, da to ni mogoče in celo spremljevalca ni mogoče financirati iz fonda denarja šole v naravi. Šola je zanikala, da so starši prejeli pojasnilo, da otrok v šolo v naravi ne more, in pojasnila, da še aktivno iščejo možne rešitve. 

Varuh je prejel informacijo, da je na koncu otrok dejansko šel v šolo v naravi in po prepričanju pobudnikov je do ustrezne rešitve prišlo tudi zaradi posega Varuha.

Vir: Varuh človekovih pravic

Nazaj