Pravice staršev v VIZ - Pridobitev potrdila o šolanju za otroka

19. 6. 2020

Pobudnik je za svoja otroka v šoli želel dobiti potrdilo o šolanju. Starša otrok sta razvezana in otroka sta zaupana v varstvo in vzgojo materi. Šola pobudniku potrdil ni želela izročiti, češ da je mati otrok prepovedala kakršnokoli izdajanje potrdil ali listin, ki se nanašajo na otroka, brez njene vednosti in dovoljenja.

Šolo smo prosili za predstavitev pravne podlage za stališče, da očetu potrdil o šolanju ne bodo izročili. Šola je v odgovoru pojasnjevala kompleksnost razmerij med starši in njuno medsebojno nagajanje ter mamino prepoved. Pravnih podlag šola ni podala.

Pobudnik nas je nekaj dni po naši poizvedbi obvestil, da mu je šola potrdilo poslala. Šoli smo še posredovali stališče, da mora vsaka odločitev, da se enemu od staršev onemogoči vpogled v katere koli podatke o šolanju otroka, imeti jasno pravno podlago, sicer pomeni poseg tako v pravice starša kot tudi v pravice otroka. Tudi vsaka prepoved, ki jo v zvezi z otrokom podajo starši, mora imeti ustrezno pravno podlago, sicer je ni moč upoštevati, še posebej ne v razmerju do drugega starša, ki mu roditeljske pravice niso omejene.

Vir: http://www.varuh-rs.si/obravnavane-pobude/primer/oce-ni-mogel-pridobiti-potrdila-o-solanju-otrok/

Nazaj