Postopki usmerjanja zaradi začasnih ukrepov omejeni od 29. 3. 2020 dalje - spremenjene okoliščine od 20. 4. dalje

21. 4. 2020

Izredne razmere so tudi v postopke usmerjanja, ki jih vodi Zavod za šolstvo, prinesli nekaj omejitev.

Sprejetje Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje, med drugim velja tudi za nosilce javnega pooblastila, ki ga ima Zavod RS za šolstvo na področju vodenja postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

Zaradi nujnosti nekaterih zadev bodo postopki usmerjanja spremenjeni, in sicer:

Na podlagi analize dosedanjega dela, odzivnosti šol in drugih udeležencev v postopku usmerjanja bodo za zaščito temeljnih pravic otrok s posebnimi potrebami postopke usmerjanja, ki so zaključeni s strokovnim mnenjem in za katere so svetovalci že prejeli mnenje oz. odgovor vzgojno-izobraževalne ustanove o izpolnjevanju pogojev (29. člen ZUOPP-1) glede na tretji odstavek 6. člena interventnega zakona obravnavali kot nujne zadeve in nadaljevali z vročanjem strokovnih mnenj in odločb. Enako bomo ravnali z novo prispelimi vlogami, in sicer za tiste primere, za katere ne bo potreben dodatni pregled otroka.
Po novem tako:

  • sprejemajo zahteve za začetek postopka usmerjanja in zahteve za spremembo usmeritve poslane po pošti ali na spletni naslov: usmerjanje@zrss.si;
  • poteka osebno vročanje odločb o usmeritvi in
  • tečejo roki v posamičnih upravnih zadevah.

Prav tako obveščajo, da KUOPP še vedno delajo v prilagojenih pogojih in do nadaljnjega ne opravljajo pregledov otrok. Vloge bodo v tem primeru zaradi objektivnih okoliščin prestavljene na drug termin seje.

Vir: Zavod za šolstvo

Nazaj