Sprejeta je sprememba Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

04. 11. 2020

V Uradnem listu št. 152/20 je objavljen nov Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki začne veljati od 7. 11. 2020 dalje.

S spremembo Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami so dodana merila in metodologija za vrednotenje stroškov za najemanje prostorov za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, saj imajo zavodi najete kapacitete, ki jih nujno potrebujejo za izvajanje dejavnosti – predvsem stanovanjskih skupin v zavodih. Ta del materialnih stroškov v podzakonskih aktih prej ni bil posebej opredeljen.

Pravilnik je na voljo TUKAJ.

Nazaj