Pedagoška dokumentacija v vrtcu

01. 9. 2015 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Vrtec vodi naslednjo dokumentacijo:

-       knjige in splošne dokumente,
-       dokumentacijo o delu oddelkov,
-       dokumentacijo o otrocih,
-       dokumentacijo o delu strokovnih delavcev,
-       dokumentacijo o delu strokovnih organov,
-       drugo dokumentacijo.

Seznam dokumentacije lahko najdete v kategoriji OBRAZCI, VZORCI, PREGLEDNICE/STROKOVNO-PEDAGOŠKO PODROČJE/PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

{phocadownload view=category|id=27|target=s}

V kategoriji ZAKONODAJA/STROKOVNO-PEDAGOŠKO PODROČJE je na voljo aktualna zakonodaja.

Vsi dokumenti, ki jih vodi vrtec, morajo vsebovati ime in sedež vrtca, ime in priimek podpisnika dokumenta in njegov podpis, posamezni dokumenti pa tudi pečat. Pečat mora vsebovati izhodna dokumentacija. 

Vsi dokumenti, ki jih vrtec izdaja, morajo vsebovati tudi evidenčno številko in datum izdaje.

Če se naknadno ugotovi, da so podatki v dokumentu nepopolni, netočni ali neažurni, vrtec podatke ustrezno dopolni oziroma popravi. Vrtec podatke popravi tako, da v dokumentu prečrta neustrezen podatek, zapiše pravilen podatek in popravek opremi s pečatom, podpisom odgovorne osebe in datumom popravka ter obrazložitev zapiše v opombe. Prečrtan neustrezen podatek mora ostati viden.

Nazaj