Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022

03. 5. 2022

Na MIZŠ so sprejeli nov Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022.

S tem sklepom se zaradi nemotenega opravljanja nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 določi začetek pisanja nacionalnega preverjanja znanja iz posameznega predmeta, in sicer velja, da v šolskem letu 2021/2022 ravnatelj šole na dan pisanja nacionalnega preverjanja znanja iz posameznega predmeta določi uro začetka reševanja preizkusov znanja med 7:45 in 8:45.

Sklep velja od 30. 4. 2022 dalje, na voljo je TUKAJ.

Nazaj