Smernice za vključevanje otrok in mladostnikov z začasno zaščito v vzgojno-izobraževalne zavode

13. 4. 2022

Zavod RS za šolstvo je objavil Smernice za vključevanje otrok in mladostnikov z začasno zaščito v vzgojno-izobraževalne zavode.

Smernice so namenjene vodstvenim in strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah in služijo podpori pri vključevanju in delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz vojnih območij in potrebujejo pomoč pri vključevanju v oddelke v vrtcih in razrede v osnovnih in srednjih šolah ter za oblikovanje vključujočega okolja, v katerem se otroci in mladostniki učijo spoštovanja različnosti.

Ob vpisu v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem je status vpisanih, ne glede na vstopni položaj, izenačen z vsemi vključenimi otroki in mladostniki (Konvencija o otrokovih pravicah OZN, št. 44/25, z dne, 20.9.1989). Ne glede na zapisano veljajo za otroke in mladostnike ob vpisu v slovenski vzgojno-izobraževani sistem določene specifike, ki temeljijo na zakonski odredbi (Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, Uradni listi RS, štev.5/17, 2917) in uredbi (Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam začasno zaščito, Uradni list RS, štev. 16/17, 2917).

Otroci in mladostniki, ki se vključujejo v naše vrtce in šole, prihajajo iz Ukrajine, kjer poteka vojna. Zaradi stisk in doživetega so vrtci in šole med pomembnimi varovalnimi dejavniki, v katerih smo si primorani prizadevati, da nudimo čim bolj varno in spodbudno okolje, kjer se bodo prikrajšani/oškodovani otroci in mladostniki čutili sprejete, vključene in varne. Zato so pri vključevanju in delu v jezikovno in kulturno heterogenih skupinah in razredih kot varovanih okolij pomembni človečnost, tolerantnost in spoštovanje različnosti.

Več o smernicah najdete TUKAJ.

Smernice so na voljo TUKAJ.

Nazaj