Sprejet je Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023

05. 1. 2023

V Uradnem listu št. 161/22 z dne 23. 12. 2022 je bil objavljen Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023.

Sprejet je bil na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP).

S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature v šolskem letu 2022/2023 določijo prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov, izvedba mature v dveh zaporednih izpitnih rokih, vodenje evidence elektronskih naslovov kandidatov splošne mature, vpogled v izpitno dokumentacijo, ugovor pri splošni maturi, utemeljeni razlogi za naknadni rok za vpogled pri splošni maturi, vračilo izpitne dokumentacije, priprava izpitnih listkov za ustni izpit in naloge nadzornih učiteljev.

Besedilo sklepa je na voljo TUKAJ.

Nazaj