Sprejet je Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023

07. 12. 2022

Minister za izobraževanje, znanost in šport je sprejel Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023, ki je objavljen v Uradnem listu št. 151/22.

S sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023 določi prilagoditev predmetnih izpitnih katalogov, izvedba mature v dveh zaporednih izpitnih rokih, imenovanje in sestava šolske izpitne komisije, priprava izpitnih listkov za ustni izpit, razporeditev in obveščanje kandidatov pri pisnih izpitih, naloge nadzornih učiteljev, priprava izpitnega prostora, priprava kandidatov na pisni izpit, potek ustnega izpita in izvedba izpita iz četrtega predmeta poklicne mature.

Sklep je začel veljati 3. 12. 2022.

Besedilo sklepa je na voljo TUKAJ.

Nazaj