Zavod za šolstvo je izdal Priporočila za načrtovanje, organiziranje in izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja za učence, ki so ob koncu šolskega leta neocenjeni ali se izobražujejo na domu

25. 5. 2022

Glede na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo na šolah, so na Zavodu RS za šolstvo pripravili nekaj priporočil, namenjenih vodstvenim in strokovnim delavcem v osnovnošolskih izobraževalnih programih v času načrtovanja, organiziranja in izvedbe preverjanja in ocenjevanja znanja učencev z izpiti. Priporočila so usklajena z Inšpektoratom Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Priporočila za načrtovanje, organiziranje in izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja za učence, ki so ob koncu šolskega leta neocenjeni ali se izobražujejo na domu. (za tisk)

V šolskem letu 2021/2022 se soočamo z odsotnostjo učencev, ki se zaradi različnih razlogov in v različnih časovnih obdobjih izobražujejo na daljavo. Na nekaterih šolah se učenci izobražujejo na domu in bodo ob koncu šolskega leta opravljali preverjanje znanja iz predmetov, kot to določa Zakon o osnovni šoli, nekateri učenci pa so izobraževanje na domu prekinili in se med šolskim letom vrnili v šolo.
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja učencev, ki bodo zaradi odsotnosti neocenjeni (27. člen Pravilnika), in učencev, ki se izobražujejo na domu, smiselno upoštevamo določila Zakona o OŠ, Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ, Pravilnika o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu, Pravilnika o šolskem koledarju in Podrobnejša navodila MIZŠ o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2021/2022 -1. del – sprememba.

Vir: ZRSŠ

Nazaj