Dolžnosti pri ravnanju z odpadki

13. 8. 2015 | Avtor: Irena Vadjunec

Vsi zaposleni v javni ustanovi so dolžni ravnati v skladu z zakonodajnimi zahtevami, vezanimi na ravnanje z odpadki. Zaposleni so dolžni:

  • preprečevati in omejevati nastajanje odpadkov,
  • skrbeti za pravilno ravnanje, zbiranje in shranjevanje odpadkov,
  • v kolikor kot povzročitelj odpadkov niste prijavljeni v sistem IS-Odpadki, prevzemniku odpadka podpisati Pooblastilo za izdelavo in podpis elektronskih evidenčnih listov,
  • poskrbeti za učinkovito predajo odpadkov pooblaščenim prevzemnikom,
  • pri predaji odpadkov prevzeti evidenčni list o predaji odpadkov,
  • evidenčne liste in drugo dokumentacijo o predaji odpadkov (ravnanju z odpadki) shraniti v arhivsko mapo,
  • preprečevati mešanje nevarnih in nenevarnih odpadkov,
  • pravočasno obvestiti vodjo o morebitnih nesrečah in nepravilnostih pri ravnanju z odpadki.

Nazaj