Hierarhija ravnanja z odpadki

13. 8. 2015 | Avtor: Polonca Poljanec Perič

Predogled vsebine

Uredba o odpadkih določa petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot prednostni vrstni red pri načrtovanju politike ravnanja z odpadki, in sicer:

  • preprečevanje nastajanja odpadkov,
  • priprava odpadkov za ponovno uporabo,
  • recikliranje,
  • druga predelava (npr. energetska predelava),
  • odstranjevanje, ...
    Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj