Poročanje o odpadkih za leto 2022 do 31. marca 2023

16. 2. 2023

Omogočena je predložitev poročil o odpadkih za leto 2022 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. V skladu z 29., 37. oziroma 45. členom Uredbe o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov predložiti poročila o odpadkih za leto 2022 najpozneje do 31. marca 2023.

Izvirni povzročitelji odpadkov predložite poročilo o nastalih odpadkih in zagotovitvi ravnanja z njimi (ODP-nastajanje) za leto 2022 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za to morate biti registrirani kot uporabniki IS-Odpadki. V letošnjem letu je za predložitev poročila ODP-nastajanje še zadnjič na voljo tudi Excelov obrazec. Več informacij o Poročilu o nastajanju odpadkov in zagotovitvi ravnanja z njimi (ODP-nastajanje).  

Zbiralci odpadkov predložite poročilo o zbiranju odpadkov (poročilo ODP-zbiranje) za leto 2022 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za to morate biti registrirani kot uporabniki IS-Odpadki. Več informacij o Poročilu o zbiranju odpadkov (ODP-zbiranje).

Izvajalci obdelave odpadkov predložite poročilo o obdelavi odpadkov (poročilo ODP-obdelava) za leto 2022 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za to morate biti registrirani kot uporabniki IS-Odpadki. Več informacij o Poročilu o obdelavi odpadkov (ODP-obdelava).

Agencija Republike Slovenije za okolje svetuje vsem zavezancem da si pred pripravo in oddajo poročila skrbno preberejo vse informacije, pojasnila in navodila za predložitev poročil o odpadkih (ODP-nastajanje, ODP-zbiranje, ODP-obdelava), ter da z njihovo oddajo ne čakajo do zadnjega dne. Za morebitna dodatna vprašanja prednostno svetujemo uporabo poštnega predala isodpadki.arso@gov.si.

Vir: gov.si

Nazaj