Ravnanje z odpadki v javnih ustanovah

13. 8. 2015 | Avtor: Irena Vadjunec

Cilj vsakega ekološko osveščenega posameznika je, da s svojim delovanjem čim manj obremenjuje okolje. V prvi vrsti se moramo zavedati, da proizvedemo čim manj odpadkov. Ko odpadek nastane, pa je prvo vprašanje, ki si ga postavimo, ali lahko odpadek uporabimo za kakšen drug namen, preden ga zavržemo. Če odpadek res nameravamo zavreči, pa je naša naloga, da odpadek pravilno ločimo.

Preberite:

  • Vrste odpadkov
  • Klasifikacijski seznam in šestmestna številka odpadka
  • Hierarhija ravnanja z odpadki
  • Dokumentacija za ravnanje z odpadki
  • Vodenje evidenc o ravnanju z odpadki
  • Načini ravnanja z odpadki
  • Dolžnosti pri ravnanju z odpadki
  • Vrste odpadkov v javnih ustanovah in načini ravnanja
  • Usmeritve za ravnanje z odpadki

Nazaj