Seznam odpadkov in šestmestna številka odpadka

13. 8. 2015 | Avtor: Irena Vadjunec

Seznam odpadkov je seznam, tako nevarnih kot nenevarnih odpadkov, razvrščenih po ustreznih skupinah predvsem glede na izvor nastanka. Vsak odpadek ima poleg natančno opredeljenega imena vpisano še ustrezno številko odpadka. Seznam odpadkov je določen s sklepom Komisije 2014/955/EU.

Številka odpadka je šestmestna številčna oznaka. »Nevarni« odpadek je označen z zvezdico *

Pomen šesmestne številke odpadki

Skica 1: Pomen šestmestne številčne oznake odpadka.

 

 

 

ODPADKI2

 

 

 

 

 

 

 

 

Skica 2:Koraki določitve šestmestne številke odpadka

 

 

 

 

 

Povzročitelj mora odpadku dodeliti številko odpadka, razen v primeru prepuščanja, ko mu jo dodeli zbiralec, ki odpadek prevzame. Odpadku, ki se mu lahko pripiše oznaka za nevarni in nenevarni odpadek, se šteje za nevarni odpadek, dokler niso ovrednotene njegove nevarne lastnosti. Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka ter vzorčenje odpadka za njihovo vrednotenje mora opraviti oseba s pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov.

Nazaj