Vrste odpadkov

13. 8. 2015 | Avtor: Polonca Poljanec Perič

Predogled vsebine

Odpadek je snov ali predmet, ki ga zavržemo, nameravamo zavreči ali moramo zavreči zato, ker ga ne potrebujemo ali ni več uporaben. To so vsi predmeti, ki jih ne potrebujemo več ali se jih naveličamo in jih zato zavržemo. Ko tak predmet zavržemo, ta dobi status odpadka. Oseba, ki je zavrgla tak predmet (odpadek), je izvirna povzročiteljica odpadkov.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj