Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 dalje

06. 9. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022. Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu, ravnanje ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj