Prijava nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 le še elektronsko preko portala SPOT!

22. 8. 2022

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, prijavo nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 urejajo le še prek portala SPOT. Urejanje pooblastil za novo e-prijavo oziroma njej preklic je že mogoče. S septembrom 2022 se torej dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja.

Urejanje pooblastil za nove e-postopke v zvezi s prijavo nezgode ali poškodbe pri delu - ePrijava in preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu je že omogočeno.

Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik sam, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Ker gre za nove postopke, je treba za vse osebe, ki bodo v imenu podjetja/poslovnega subjekta urejale te vloge na portalu SPOT, urediti tudi novo pooblastilo. Novo oziroma dopolnitev pooblastila je treba urediti tudi za osebe, ki imajo že pooblastila za druge SPOT postopke.

Podrobnejše informacije o uvedbi elektronske vloge ePrijava NPD so na voljo na spletni strani ZZZS: Prijave nezgod in poškodb pri delu.

____________________________

Kako lahko uredite pooblastilo za nove e-postopke na portalu SPOT?

 • ELEKTRONSKO – od 1. 9. 2022 dalje:
  Zakoniti zastopniki, ki imate kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) lahko pooblastilo za vaše pooblaščene osebe uredite prek portala SPOT. Elektronsko pooblaščanje bo omogočeno od 1. 9. 2022 dalje.
 • S PISNO VLOGO, ki jo pošljete na katerokoli točko SPOT.

Nov obrazec pisnega pooblastila za postopek ePrijave in preklic NPD

V primeru, če zakoniti zastopnik ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, je možno pooblastilo urediti s pisno vlogo za podelitev pooblastila.

Če bi v vašem podjetju/poslovnem subjektu želeli administrativna opravila v zvezi s pooblastilom za nove postopke ePrijava ter preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu, urediti še pred objavo postopkov na portalu SPOT, lahko to uredite z novim obrazcem vloge (Obrazec – pooblastilo samo za postopek ePrijava in preklic NPD)

Ta obrazec uporabite:

 • če želite urediti pooblastilo samo za nove postopke v zvezi z ePrijavo ali preklicem NPD,
 • če želite na enem obrazcu pooblastiti več oseb, ki bodo za vaš poslovni subjekt/podjetje urejale prijave v zvezi z nezgodo ali poškodbo pri delu.

Upoštevajte!

 • pisna vloga za ureditev pooblastila mora biti lastnoročno podpisana s strani zakonitega zastopnika podjetja/poslovnega subjekta,
 • vlogo pošljete v skenirani ali obliki čitljive fotografije na elektronski naslov, po navadni pošti oziroma jo dostavite osebno na katerokoli točko SPOT (AJPES, GZS, OZS, UE, druge SPOT-točke…),
 • seznam in kontaktni podatki točk SPOT so na voljo tukaj: Seznam točk SPOT in notarjev.

Pomembno!

 • obravnava vlog na točkah SPOT za nove postopke in aktivacija pooblastil v portalu SPOT se bo začela z dnem vzpostavitve novega postopka na portalu, to je s 1. 9. 2022,
 • pooblastilo boste morali urediti najkasneje do takrat, ko bo v podjetju prišlo do nezgode ali poškodbe pri delu in ste kot delodajalec dolžni po zakonu oddati prijavo na IRSD in ZZZS,
 • delodajalec mora nezgodo in poškodbo prijaviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

Koristne informacije:

 • več informacij o urejanju pooblastil na portalu SPOT: Pooblastilo za delo preko portala SPOT – spot.gov.si
 • kako lahko zakoniti zastopnik, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo, uredi pooblastilo elektronsko,
 • za pomoč v zvezi s pooblastili se lahko obrnete tudi na ekc@gov.si,
 • nove uporabnike portala SPOT vabimo, da si informacije o pogojih za uporabo portala SPOT preberejo tukaj.

Informacije, navodila in druge vsebine v zvezi s prijavami nezgode in poškodbe pri delu pa so na voljo na spletnih straneh:

OPOZORILO ZAKONITIM ZASTOPNIKOM – pregled in odvzem pooblastil

Ko določena pooblaščena oseba ne sme več izvajati postopkov na portalu SPOT in ne sme več vpogledovati v podatke v zvezi s konkretnim poslovnim subjektom (npr. zaradi prenehanja delovnega razmerja pri pooblaščencu ali zaradi zamenjave računovodskega servisa poslovnega subjekta), mora zakoniti zastopnik pooblaščeni osebi podeljena pooblastila odvzeti oz. jih preklicati.

Preklic pooblastila lahko ravno tako uredi elektronsko ali s pisno vlogo (Več o tem).

Nazaj