Ne pozabite

Javni sektor

30. 04. 2021

JR - Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/21, je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/21 organizirali oddelek krajšega programa v ...

Javni sektor

05. 06. 2021

Izplačilo regresa za letni dopust

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar ...

Javni sektor

06. 06. 2021

Oddaja letnega poročila na KPK

Oddaja letnega poročila skrbnika načrta integritete o izvedenih ukrepih. Več o poročanju preberite TUKAJ.

Javni sektor

30. 06. 2021

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2020/2021 - 2. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

Javni sektor

18. 07. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

Javni sektor

31. 08. 2021

Izraba letnega dopusta za strokovne delavce v šolah

  1. Splošna ureditev iz ZDR-1 (162. člen) določa, da se letni dopust koristi v koledarskem letu, za katerega je določen, in sicer je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, ostalo lahko ...

Javni sektor

31. 08. 2021

Pošiljanje polletnega finančnega poročila

Posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ morajo najpozneje do 31. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo, v katerem se izkazujejo:

- podatki o ...

Javni sektor

15. 09. 2021

Posredovanje podatkov na MIZŠ o upravičencih za povračilo potnih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Po 2. členu Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami so upravičenci do povračila stroškov prevoza:

– starši ali zakoniti zastopniki otrok s ...

Javni sektor

24. 09. 2021

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2020/2021 - 3. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

Javni sektor

18. 10. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...