Ne pozabite

Javni sektor

31. 07. 2021

NE SPREGLEJTE - Zahtevek za izplačilo mesečnega dodatka za delo v rizičnih razmerah za ravnatelje

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki velja od 14. julija 2021 dalje.

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva v 18. členu določa odstop od ...

Javni sektor

31. 08. 2021

Izraba letnega dopusta za strokovne delavce v šolah

  1. Splošna ureditev iz ZDR-1 (162. člen) določa, da se letni dopust koristi v koledarskem letu, za katerega je določen, in sicer je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, ostalo lahko ...

Oba sektorja

01. 09. 2021

Oprostitev plačila vrtca po noveli Zakona o vrtcih

Državni zbor je dne 27. 1. 2021 soglasno sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki je bil dne 9. 2. 2021 objavljen v Uradnem listu RS (št ...

Javni sektor

15. 09. 2021

Posredovanje podatkov na MIZŠ o upravičencih za povračilo potnih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Po 2. členu Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami so upravičenci do povračila stroškov prevoza:

– starši ali zakoniti zastopniki otrok s ...

Javni sektor

24. 09. 2021

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2020/2021 - 3. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

Javni sektor

18. 10. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

Javni sektor

01. 12. 2021

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

Oba sektorja

31. 12. 2021

Veljavnost ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni do 3 dni

Velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati 5. 2. 2021, ponovno uvaja pravico ...

Oba sektorja

01. 01. 2022

Nova višina minimalne plače

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v ...

Javni sektor

15. 03. 2022

Ocenjevanje javnega uslužbenca

Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe (drugi odstavek 4. člena ...

Javni sektor

31. 03. 2022

Poročanje KPK-ju seznam daril, ki so jih prejeli javni uslužbenci

Subjekti javnega sektorja morajo po Pravilniku o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril najkasneje do 31. marca za preteklo leto preko elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih ...

Oba sektorja

31. 03. 2022

Oddaja poročila o odpadkih

Če je v javni ustanovi več kot 10 zaposlenih, je treba ne glede na količino nastalih odpadkov oddati poročilo za preteklo leto na Agencijo RS za okolje najpozneje do 31 ...

Javni sektor

02. 06. 2022

Oddaja letnega poročila na KPK

Oddaja letnega poročila skrbnika načrta integritete o izvedenih ukrepih. Več o poročanju preberite TUKAJ.