Ne pozabite

Javni sektor

Izraba letnega dopusta za ravnatelja, tehnično-administrativno osebje in strokovne delavce v vrtcih

30. 06. 2019

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa ...

Javni sektor

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2018/2019 - 2. del

30. 06. 2019

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

Javni sektor

Izraba letnega dopusta za strokovne delavce v šolah

31. 08. 2019

  1. Splošna ureditev iz ZDR-1 (162. člen) določa, da se letni dopust koristi v koledarskem letu, za katerega je določen, in sicer je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, ostalo lahko ...

Javni sektor

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

01. 12. 2019

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.