Ne pozabite

Javni sektor

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

01. 12. 2019

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...