Ne pozabite

Javni sektor

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

01. 12. 2019

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

Javni sektor

Popis sredstev in obveznosti do virov

31. 12. 2019

Vsi proračunski uporabniki (neposredni in posredni PU) morajo opraviti popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, in sicer na dan 31. december. Predsednik popisne komisije mora izdelati poročilo o opravljenem ...

Oba sektorja

Nova višina minimalne plače

01. 01. 2020

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v ...

Javni sektor

Predložitev letnega poročila javnega zavoda

02. 03. 2020

Rok za predložitev letnega poročila javnega zavoda je zadnji dan v februarju. Ker je 29. 2. 2020 na soboto, je rok za predložitev na prvi naslednji delovni dan, to je ...

Javni sektor

Oddaja letnega poročila na KPK

05. 06. 2020

Oddaja letnega poročila skrbnika načrta integritete o izvedenih ukrepih. Več o poročanju preberite TUKAJ.

Javni sektor

Pošiljanje polletnega finančnega poročila

15. 08. 2020

ZIPRS 1819 v 62. čl. določa, da mora zavod, najkasneje do 15. avgusta tekočega leta županu oziroma ministru posredovati polletno poročilo, in sicer z namenom, ker je že med izvrševanjem ...