Ne pozabite

Javni sektor

18. 10. 2022

Poročanje stanja števila zaposlenih iz kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo realizacijo kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih in neposrednemu proračunskemu uporabniku, ki jim je posredoval izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov, najkasneje do 18 ...

Javni sektor

15. 11. 2022

Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred

Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred se izvede vsako leto do 15. novembra za vse javne uslužbence. Po prejšnji ureditvi do leta 2021 je ta rok ...

Javni sektor

30. 11. 2022

Izdaja obvestila o napredovanju javnega uslužbenca v plačne razrede

Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače ...

Javni sektor

01. 12. 2022

Pravica do višje plače zaradi napredovanja v naziv in/ali plačne razrede

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS in prvega odstavka 8. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred ...

Javni sektor

01. 12. 2022

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

Javni sektor

01. 12. 2022

Prijava v Šolsko shemo za šolsko leto 2023/2024

Šola mora vsako leto do 1. decembra za naslednje šolsko leto oddati e-vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. V vlogi se prijavi za pomoč za šolsko shema ...

Javni sektor

05. 12. 2022

Oddaja vloge za kritje stroškov za živila v okviru Slovenskega tradicionalnega zajtrka

Na podlagi Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk morate upravičenci za povračilo stroškov nabave živil oddati vlogo preko spletne aplikacije.

Vstop v spletno aplikacijo je mogoč na portalu E-kmetija ...

Javni sektor

15. 03. 2023

Ocenjevanje javnega uslužbenca

Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe (drugi odstavek 4. člena ...

Javni sektor

31. 03. 2023

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2022/2023 - 1. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

Javni sektor

31. 03. 2023

Pošiljanje seznama prejetih daril na KPK

V skladu z zakonom mora subjekt javnega sektorja voditi seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke o:

  • vrsti in ocenjeni vrednosti darila,
  • darovalcu in
  • drugih okoliščinah izročitve darila.

V seznam daril ...

Javni sektor

31. 03. 2023

Poročanje KPK-ju seznam daril, ki so jih prejeli javni uslužbenci

Subjekti javnega sektorja morajo po Pravilniku o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril najkasneje do 31. marca za preteklo leto preko elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih ...

Oba sektorja

31. 03. 2023

Oddaja poročila o odpadkih

Če je v javni ustanovi več kot 10 zaposlenih, je treba ne glede na količino nastalih odpadkov oddati poročilo za preteklo leto na Agencijo RS za okolje najpozneje do 31 ...

Javni sektor

05. 06. 2023

Oddaja letnega poročila na KPK

Oddaja letnega poročila skrbnika načrta integritete o izvedenih ukrepih. Več o poročanju preberite TUKAJ.

Javni sektor

09. 06. 2023

Izplačilo regresa za letni dopust

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar ...

Javni sektor

30. 06. 2023

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2022/2023 - 2. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

Javni sektor

31. 08. 2023

Izraba letnega dopusta za strokovne delavce v šolah

  1. Splošna ureditev iz ZDR-1 (162. člen) določa, da se letni dopust koristi v koledarskem letu, za katerega je določen, in sicer je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, ostalo lahko ...