Izdaja pisnega obvestila o o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto

31. 03. 2020

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (drugi odstavek 160. člena ZDR-1).

V državnih organih in občinah, kjer velja ZJU, predstojnik javnim uslužbencem najkasneje do 31. marca vroči sklep o odmeri letnega dopusta za koledarsko leto (skladno s prvim odstavkom 24. člena ZJU se o pravici in obveznosti javnega uslužbenca odloči s pisnim sklepom, ki mora biti obrazložen in vročen javnemu uslužbencu).

Nazaj