NE SPREGLEJTE - Zahtevek za izplačilo mesečnega dodatka za delo v rizičnih razmerah za ravnatelje

31. 07. 2021 | Javni sektor

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki velja od 14. julija 2021 dalje.

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva v 18. členu določa odstop od ZSPJS. Določa, da ne glede na četrti odstavek 23. člena ZSPJS, ki določa, kateri dodatki ne pripadajo direktorjem v javnem sektorju, pripada:

  • direktorjem v javnem sektorju, kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti, pripada mesečni dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 400 evrov,
  • prav tako enak mesečni znesek, torej 400 evrov, pripada ravnateljem vrtcev in šol, ki so v drugem valu epidemije COVID-19 izvajali nujno varstvo otrok in učencev in ravnateljem zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

V zvezi s tem dodatkom je treba upoštevati še naslednje določbe zakona:

  • sredstva za financiranje dodatka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije,
  • zahtevki za izplačilo sredstev se vložijo pri ministrstvu, pristojnem za izobraževanje,
  • način izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister, pristojen za izobraževanje,
  • zahtevki za izplačilo sredstev za obdobje od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021 se vložijo najpozneje do 31. julija 2021,
  • dodatek, ki direktorjem in ravnateljem pripada za obdobje od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021, se izplača najpozneje do 31. avgusta 2021.

Zahtevki, ki jih bo ministrstvo prejelo po 31. 7. 2021, bodo zavrnjeni, kasneje pa teh sredstev po 19. členu ne bo več možno uveljavljati.

Nazaj