Nova zaposlitev učiteljev-razrednikov

01. 09. 2019

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je bil sprejet na podlagi Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije predvideva uvedbo novega delovnega mesta Učitelj razrednik. Javni uslužbenci na delovnem mestu Učitelj razrednik pridobijo pravico do izplačila višje plače, ki je posledica novega delovnega mesta, s 1. septembrom. 2019. Do takrat morajo ti zaposleni prejeti nove pogodbe o zaposlitvi, sprejeti pa je treba dopolnila akta o sistematizaciji in opis tega novega delovnega mesta.

Postopek uvedbe novega delovnega mesta z vsemi vzorci potrebnih dokumentov bo na spletnem stičišču objavljen v kratkem.

Nazaj