Predložitev letnega poročila javnega zavoda

01. 03. 2021

Rok za predložitev letnega poročila javnega zavoda je zadnji dan v februarju. Ker je 28. 2. 2021 na nedeljo, je rok za predložitev na prvi naslednji delovni dan, to je ponedeljek, 1. marca 2020. Letno poročilo se odda na AJPES preko spletne strani, do enakega roka se pošlje tudi pristojnemu ministrstvu in občini ustanoviteljici.

Nazaj