Prijava na Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

25. 08. 2020

V Uradnem listu RS št. 85/20 z dne 12. 6. 2020 in na spletišču državne uprave je objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«.

Rok za oddajo prijav je 25. 8. 2020 do 12. ure - kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku ne glede na način dostave prispele v vložišče ministrstva.

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je na voljo TUKAJ.

Nazaj