Skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz prejšnjega koledarskega leta

31. 12. 2020

Gre za skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz preteklega leta, pri čemer pa je treba upoštevati še četrti odstavek istega člena (162. člen), po katerem je skrajni rok 31. 12. naslednjega leta, če delavec ni mogel izrabiti dopusta zaradi opravičljivih okoliščin na njegovi strani (daljša odsotnost zaradi bolezni, porodniški dopust).

Nazaj