V pripravi je nov Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami

29. 4. 2024

MVI je pripravilo nov Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.

Ta določa izobrazbo, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti vzgojitelji in drugi strokovni delavci v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje s Sklepom o vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.

Predlog pravilnika je na voljo TUKAJ.

Nazaj