V pripravi

26. 5. 2023

Kakšne so predlagane spremembe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

Na portalu e-demokracija je bil 19. 5. objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva.Predlagane so sledeče bistvene spremembe: I. V 7. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:»4. Učitelju, ki v ...
25. 5. 2023

Kakšne so predlagane spremembe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Na portalu e-demokracija je bil 19. 5. objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.Predlagane so sledeče bistvene spremembe:I. V 3. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:»- učitelj, član predmetne komisije za matematiko ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Kakšne so predlagane spremembe Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Na portalu e-demokracija je bil 19. 5. objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.Predlagane so sledeče bistvene spremembe:I. Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:»(1) V vrtcu z 20 oddelki se sistemizira eno delovno mesto svetovalnega delavca ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 5. 2023

Kakšne so predlagane spremembe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole

Na portalu e-demokracija je bil 22. 5. objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole.Predlagane so sledeče bistvene spremembe:I. Besedilo 4.a člena se spremeni tako, da se glasi: »»Mentorju se za obdobje, določeno za izvajanje mentorskega dela s ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2023

V pripravi je sprememba Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki je objavljen na portalu E-demokracija.Predvidene so sledeče spremembe:Peti odstavek 8. člena se črta, ker je praksa pokazala, da imajo vrtci igrala iz različnih obdobij ...
15. 5. 2023

V pripravi je sprememba Zakona o osnovni šoli

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog spremembe Zakona o osnovni šoli in ga objavili na portalu E-demokracija. Predlog je trenutno v javni obravnavi, kjer lahko komentarje oddate do 12. 6. 2023. Besedilo predloga je na voljo TUKAJ.V obrazložitvah so o predvidenih spremembah zapisali sledeče:I. Nacionalno preverjanje ...
04. 5. 2023

Ministrstvo v javno obravnavo poslalo novelo zakona o socialnem varstvu

Ministrstvo za delo je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki med drugim zagotavlja pravno podlago za izvajanje ukrepov, sofinanciranih iz evropskih skladov.Prinaša tudi pravno podlago za kadrovsko štipendiranje poklicev v socialnem varstvu.Kot v objavljenem gradivu pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve ...
01. 3. 2023

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. V skladu z veljavnim zakonom se namreč v dvojezično šolo, ki izvaja prilagojene in posebne vzgojno-izobraževalne ...
28. 2. 2023

Predlog Zakona o maturi je nekoliko spremenjen

Na portalu e-demokracija je od 26. 2. na voljo spremenjen predlog Zakona o maturi, ki tako predvideva sledeče spremembe: sprememba tretje alineje drugega odstavka 11. členaNamen spremembe je odpraviti neskladje zakonske določbe z dejansko sestavo Državne komisije za splošno maturo. Državna komisija za splošno maturo namreč obravnava strokovna vprašanja ...
11. 8. 2022

V pripravi je sprememba Pravilnika o financiranju šole v naravi

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi.Ta med drugimi prinaša:ureditev delovnega časa strokovnih delavcev, ki so spremljevalci skupini učencev v šoli v naravi po določbah KPVIZ in KPJS,uskladitev obračunavanja dodatkov pri plači s določbami KPVIZ in KPJS ...