V pripravi

30. 11. 2023

Vlada potrdila predlagane spremembe Zakona o osnovni šoli

Predlog prinaša mnoge novosti, med ostalim na področju nacionalnega preverjanja znanja, razširjenega programa, pravic učencev pri šolanju na domu in obveznih tujih jezikov.Predlog zakona umešča nacionalno preverjanje znanja tudi za učence 3. razreda, obenem pa umešča možnost, da se dosežki nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu upoštevajo kot eno ...
24. 11. 2023

V pripravi je novela Zakona o glasbenih šolah

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla), ki prinaša nekaj novosti in nekaj uskladitev z že sprejetimi predpisi.Glasbeno izobraževanje v Republiki Sloveniji je organizirano tako, da omogoča zainteresiranim učencem osnovno glasbeno izobraževanje, nadarjenim pa zagotavlja pripravo za nadaljnje glasbeno izobraževanje ...
20. 7. 2023

Z Zakonom o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/2024 se ponovno predvideva nižja cena malice v šoli in oskrbnin v dijaških domovih

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/2024 – nujni postopek in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.Predlaga se obravnava zakona po nujnem postopku, saj je sprejem zakona nujen, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države ...
15. 5. 2023

V pripravi je sprememba Zakona o osnovni šoli

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog spremembe Zakona o osnovni šoli in ga objavili na portalu E-demokracija. Predlog je trenutno v javni obravnavi, kjer lahko komentarje oddate do 12. 6. 2023. Besedilo predloga je na voljo TUKAJ.V obrazložitvah so o predvidenih spremembah zapisali sledeče:I. Nacionalno preverjanje ...
01. 3. 2023

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. V skladu z veljavnim zakonom se namreč v dvojezično šolo, ki izvaja prilagojene in posebne vzgojno-izobraževalne ...
28. 2. 2023

Predlog Zakona o maturi je nekoliko spremenjen

Na portalu e-demokracija je od 26. 2. na voljo spremenjen predlog Zakona o maturi, ki tako predvideva sledeče spremembe: sprememba tretje alineje drugega odstavka 11. členaNamen spremembe je odpraviti neskladje zakonske določbe z dejansko sestavo Državne komisije za splošno maturo. Državna komisija za splošno maturo namreč obravnava strokovna vprašanja ...
11. 8. 2022

V pripravi je sprememba Pravilnika o financiranju šole v naravi

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi.Ta med drugimi prinaša:ureditev delovnega časa strokovnih delavcev, ki so spremljevalci skupini učencev v šoli v naravi po določbah KPVIZ in KPJS,uskladitev obračunavanja dodatkov pri plači s določbami KPVIZ in KPJS ...
15. 12. 2021

V pripravi je sprememba pravilnika, ki bi gluhim in naglušnim otrokom omogočil pomoč učitelja oziroma vzgojitelja za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog spremembe Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami.Ta bi se spreminjal v 8. členu, kjer bi bilo določeno:(tolmač slovenskega znakovnega jezika)Gluhim in naglušnim otrokom, ki so vključeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno ...