V pripravi

20. 6. 2024

V pripravi je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom.Pravilnik določa spremenjene normative, ki so posledica zakonske uveljavitve prenovljenega koncepta razširjenega programa (Zakon o ...
19. 6. 2024

V pripravi je nov Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja sledi noveli ZOsn-K. Najbolj bistvena sprememba je ta, da se nacionalno preverjanje znanja izvede v enem roku, v mesecu marcu in aprilu. Ta pravilnik ureja ...
19. 6. 2024

V pripravi je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v osnovnih šolah

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v osnovnih šolah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Glede na spremembe in dopolnitve ZOsn-K se v prilogi predloga pravilnika spremenijo elementi posameznih obrazcev dokumentov, ki se vodijo in izdajajo v osnovni šoli. Spremembe so ...
19. 6. 2024

V pripravi je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.Z njim Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli usklajujejo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni ...
18. 6. 2024

V kratkem bo v UL objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je sprejelo nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).Pravilnik določa spremenjene normative, ki so posledica zakonske uveljavitve prenovljenega koncepta razširjenega programa (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – ZOsn-K ...
12. 6. 2024

V pripravi je nov Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov predlog Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki bi tako nadomestil že nekaj let veljaven in tudi vsebinsko zastarel Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Uradni list RS, št. 83/11 ...
11. 6. 2024

V pripravi je sprememba Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog spremembe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).Zaradi spremembe koncepta razširjenega programa in umestitve v novelo Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K) je potrebna uskladitev dikcije člena, ki ureja urnik in dolžino ure, ki je s predlogom pravilnika ...
05. 6. 2024

V pripravi je nov pravilnik o izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

MVI je pripravilo predlog novega Pravilnika o izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu.Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami je bilo do spremembe Zakona o osnovni šoli urejeno v pravilniku, kar ni bilo ustrezno. S spremembo Zakona o osnovni šoli so vsebine, ki se nanašajo na pravico do izobraževanja na ...
15. 5. 2024

V pripravi je sprememba Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Na spletnem portalu e-Demokracija je objavljen nov predlog spremembe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.Pravilnik določa spremenjene normative, ki so posledica zakonske uveljavitve prenovljenega koncepta razširjenega programa (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – ZOsn-K, Uradni list RS, št ...
14. 5. 2024

Pripravljen je nov predlog obsežnih sprememb ZOFVI-ja!

MVI je pripravilo nov predlog sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predlog je objavljen na portalu e-Demokracija.Nekaj predlaganih sprememb je potrebnih zaradi uskladitve z drugimi predpisi, nekaj pa drugače ureja določena vprašanja in postopke. Predlagana sprememba je zelo obsežna, saj bi se spremenilo kar 46. členov ...