V pripravi je nov pravilnik o izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

05. 6. 2024

MVI je pripravilo predlog novega Pravilnika o izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu.

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami je bilo do spremembe Zakona o osnovni šoli urejeno v pravilniku, kar ni bilo ustrezno. S spremembo Zakona o osnovni šoli so vsebine, ki se nanašajo na pravico do izobraževanja na domu (in druge), prenesene v zakon. V skladu s tem je spremenjen in dopolnjen tudi pravilnik, ki določa postopek in pogoje za uveljavljanje pravice in način financiranja izobraževanja učencev s posebnimi potrebami na domu ter pogoje za uveljavljanje pravice posebnih oblik izobraževanja na domu.

Besedilo predloga pravilnika je na voljo tukaj. Do 10. junija lahko oddate tudi komentar.

Nazaj