V pripravi je nov Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami

12. 6. 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo nov predlog Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki bi tako nadomestil že nekaj let veljaven in tudi vsebinsko zastarel Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Uradni list RS, št. 83/11).

Predlog pravilnika sledi čedalje večjim in različnim potrebam pri prevozu skupin otrok in otrok s posebnimi potrebami ter odgovarja na večino nejasnosti in pomanjkljivosti trenutno veljavnega Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok. V besedilo vnaša prevoz skupin otrok s posebnimi potrebami, ki zaradi različnih zdravstvenih stanj potrebujejo spremstvo, na novo določa naloge spremljevalca pri prevozu in obveznost odgovorne osebe otroka (npr. starš, skrbnik, rejnik), da spremljevalca pri prevozu seznanjeni o otrokovih osebnih okoliščinah (npr. zdravstveno stanje, posebne rutine na prevozu, potrebne pomoči na prevozu), ki lahko vplivajo na varnost vožnje.

Vsebino predloga lahko najdete TUKAJ.

Nazaj