V pripravi je pravilnik, ki bi omogočal pridobitev strokovnega naziva delavcem socialnovarstvenih zavodov, ki se zaposlijo v vzgoji in izobraževanju

03. 5. 2024

MVI je pripravilo nov Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev naziva strokovnih sodelavcev in strokovnih delavcev socialnovarstvenih zavodov ob zaposlitvi na področju vzgoje in izobraževanja.

Ta ureja postopek in pogoje za pridobitev naziva strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavec), ki v socialnovarstvenih zavodih izvajajo prilagojeni program za predšolske otroke ali posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ob zaposlitvi v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Tako bi strokovni delavec, ki ima v socialnovarstvenem zavodu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto strokovnega delavca za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke ali posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebam v skladu z ZOFVI, pridobil ob zaposlitvi v vzgojno-izobraževalnem zavodu naziv v skladu s tem pravilnikom, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju.

Predlog pravilnika je na voljo TUKAJ.

Nazaj