V pripravi je sprememba pravilnika, ki bi gluhim in naglušnim otrokom omogočil pomoč učitelja oziroma vzgojitelja za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

15. 12. 2021

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog spremembe Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami.

Ta bi se spreminjal v 8. členu, kjer bi bilo določeno:

(tolmač slovenskega znakovnega jezika)

Gluhim in naglušnim otrokom, ki so vključeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojene, posebne in vzgojne programe in ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku in imajo v odločbi o usmeritvi opredeljeno pravico do tolmača, tolmačenje v slovenskem znakovnem jeziku v obsegu ur pouka, kot ga določi strokovna skupina, ki pripravlja in evalvira individualizirani program, izvaja učitelj oziroma vzgojitelj za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku. Pomoč gluhoslepim otrokom zagotavlja učitelj oziroma vzgojitelj za delo z gluhoslepimi.

Učitelja oziroma vzgojitelja za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku in učitelja oziroma vzgojitelja za delo z gluhoslepimi šolam za izvajanje odločb o usmeritvi lahko zagotavljajo tudi zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za delo z gluhimi in naglušnimi ali za delo s slepimi.«.

Predvideva se, da bi se ta pravica začela uporabljati s 1. 9. 2022, predlog spremembe je na voljo TUKAJ.

Nazaj