Izplačilo sejnin in drugih stroškov članom sveta zavoda

14. 5. 2021 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Vprašanje:

V svetu zavoda je 5 zaposlenih, 2 predstavnika dijaške skupnosti – dijaka, 3 predstavniki ministrstva in pa 3 predstavniki staršev. Ali so člani sveta in ostali povabljeni udeleženci upravičeni do povračil kakršnih koli stroškov - prevoza ali kakšnih drugih stroškov, ki bi lahko nastali?

Dosedanja praksa je bila, da se je zaposlenim, ki so se zaradi sklicane seje sveta zavoda ponovno vračali v službo, povrnjen dodaten strošek prevoza. Ostalim se stroškov ni povračalo.

Imajo šole urejeno različno, ene plačajo tudi sejnine (Po Uredbi o sejninah in povračilih stroškov), nekatere le stroške prevoza svojim zaposlenim.

Kako bi bilo najbolj pravilno po predpisih in praksi?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj