Izplačilo celotne mase sredstev za redno delovno uspešnost

28. 6. 2024 | Avtor: mag. Katja Knez

Vprašanje:

Prosim za mnenje. Ocenjevalno obdobje je letno; letni obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti je bistveno višji, kot izplačilo samo enemu zaposlenemu, ki ga oceni kot nadpovprečno uspešnega (vezano na plačo decembra preteklega leta); to bi pomenilo (podatki so izmišljeni), da oceni enega delavca, ki po zakonu dobi 1.500,00 €, v masi pa imamo 24.000,00 €. Je s tem izpolnjen pogoj porabe mase za leto 2024? Ostane nam (teoretično) 22.500,00 €.
Tu se torej pojavi vprašanje glede razlike v sredstvih, ki jih lahko nekomu izplačamo, in sredstvi, ki bi se morala izplačati za delovno uspešnost. Sredstva za izplačilo delovne uspešnosti predstavljajo v celoti strošek šole in so dokaj visoka.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj