Javnost ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja

22. 3. 2023 | Avtor: mag. Katja Knez

Vprašanje:

Zanima me, ali se v svetu zavoda ocenjuje delovna uspešnost ravnatelja tajno ali javno ali je vseeno (odvisno, kako se predhodno). Kaj se zgodi, če glasujejo tajno in je kakšna ocena neveljavna ali nižje ocenjena od 100 %?Kako se na podlagi tega določi višina % izplačila na delovno uspešnost ravnatelja?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj