Neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem

05. 6. 2024 | Avtor: mag. Katja Knez

Vprašanje:

Kako ravnati v primeru, ko ravnatelj presodi, da nihče v koledarskem letu ne dosega nadpovprečnih rezultatov za izplačilo redne delovne uspešnosti, torej, da nikomur ne bi bila izplačana. Lahko to naredi? Kaj se zgodi v tem primeru z obsegom sredstev? Se prenesejo v naslednje ocenjevalno leto ali ostanejo neporabljena?

Odgovor:

Skladno s petim odstavkom 27. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) mora biti letni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti uporabnika proračuna izplačan v celoti, ne glede na poslovni rezultat uporabnika proračuna.

Obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti mora biti porabljen na letnem nivoju in ne v posameznem ocenjevalnem obdobju. Določba, da mora biti letni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti izplačan v celoti, povzroči, da mora ocenjevalec vsaj enega javnega uslužbenca oceniti z nadpovprečno oceno, da zagotovi, da bo na letnem nivoju obseg sredstev za redno delovno uspešnost porabljen.

Nazaj