Organizacija in vodenje zavoda

20. 11. 2015

Inšpekcijski nadzori - Preveliko število popravnih izpitov pri določenem profesorju

Vprašanje: Pri določenem predmetu se vsako leto pojavi veliko število popravnih izpitov (od 5 oddelkov dijakov ima vsako leto po 40-50 dijakov na popravnem izpitu). Situacija se ponavlja že nekaj let. Kako lahko ravnatelj ravna v primeru profesorice? Kako bi lahko ukrepala šolska inšpekcija? Kako lahko ravnatelj vpliva na zmanjšanje ...
12. 11. 2015

Inšpekcijski nadzori - Vodenje šolske dokumentacije v elektronski obliki

Vprašanje: Vsi učitelji ne vpisujejo v dnevnik ur in vsebin celo z zamikom en mesec ali več. V kolikšnem času mora učitelj vpisati ure in vsebine posamezne učne ure v dnevnik? Ali kje obstaja zakonska podlaga za to? Ali je kakšna razlika pri vpisih v klasični dnevnik in v e-dnevnik ...
02. 11. 2015

Inšpekcijski nadzori - Ocenjevanje znanja v prvem in drugem razredu na podlagi pisnih izdelkov

Vprašanje: Na šoli so učiteljice zavzele stališče, da učenci v 1. in 2. razredu ne pišejo pisnih ocenjevanj v obliki testov, saj je po njihovem mnenju to (citiram) »nepotreben stres in jim želijo pustiti nekaj otroštva«. Ko otroci pridejo v 3. razred in višje, imajo učiteljice, ki jih prevzamejo, težave ...
17. 8. 2015

Inšpekcijski nadzori - Izpis učenca iz interesne dejavnosti zaradi kršenja šolskih pravil

Vprašanje: Ali lahko učitelj otroka, ki je prostovoljno vpisan v določeno interesno dejavnost, zavrne oziroma izpiše z razlogom, da se ne obnaša primerno oz. da krši razredna pravila? Odgovor: Zakon o osnovni šoli eksplicitno ne obravnava takšnih primerov.
17. 8. 2015

Inšpekcijski nadzori - Napovedana odsotnost učencev

Vprašanje: Ali lahko učitelj zavrne prošnjo staršev za proste dneve, če v je tistem času napovedano pisno ocenjevanje znanja? Odgovor: V predpisih je mogoče najti odgovor za tovrstne primere v osnovni šoli. Opremo se lahko na 53. člen ZOsn, 2. in 3. odstavek: »Učenec lahko izostane od pouka, ne da ...
17. 8. 2015

Inšpekcijski nadzori - Vpis učencev tujcev

Vprašanje: V letošnjem šolskem letu je bila vpisana učenka 6. razreda, ki je tujka. Slovenskega jezika ne zna, komunikacija z učitelji, sošolci in ostalimi zaposlenimi poteka v angleškem ali nemškem jeziku. Pri ostalih predmetih, razen slovenščine, dosega dobre rezultate. Ali lahko napreduje v višji razred, če iz predmeta slovenščine ni ...