Sodna praksa in odločbe

05. 12. 2021

Soglasje staršev v šoli za več let naprej ali do konca šolanja

Prosilec se je na IP obrnil s prošnjo za mnenje, saj na osnovni šoli urejajo soglasja in prosilca zanima ali bi lahko, v primeru, da se starši strinjajo, veljala soglasja do konca šolanja na vaši ustanovi. Če bi bilo potrebno, bi idejo podprli tudi na svetu staršev. V ta namen ...
02. 12. 2021

Vpogled članov sveta šole v pogodbo o zaposlitvi delavca

Prosilec se je na IP obrnil z vprašanjem, ali člani Sveta šole lahko vpogledajo v osebne podatke zaposlenega, in sicer v pogodbo o zaposlitvi in o njej razpravljajo.IP uvodoma poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni ...
01. 12. 2021

Pošiljanje podatkov o učencih za potrebe preventivnega zdravstvenega pregleda

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so dne 16. 11. 2021 prejeli vprašanje o tem, ali lahko šola pooblaščeni instituciji za izvedbo preventivnih pregledov posreduje tudi rojstne datume učencev.Šole organizaciji, ki izvaja preventivne zdravstvene preglede, posredujejo samo poimenski seznam brez rojstnih datumov. Za ustrezno pripravo na izvedbo sistematskega pregleda (priprava medicinske ...
01. 12. 2021

Posredovanje osebnih podatkov dijakov zdravstvenemu domu po novem

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali lahko šola po novem, zaradi izvedbe sistematskih zdravstvenih pregledov, posreduje zdravstvenemu domu za datum rojstva, telefonske številke staršev, dijakov in študentov ter njihove e-naslove. Do sedaj so ZD posredovali le ime, priimek, naslov in razred dijaka oziroma študenta.Na podlagi ...
01. 12. 2021

Predložitev izjave o izpolnjevanju PCT v šoli

Prosilec se je na IP obrnil v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT učencev v njihovi osnovni šoli. Za preveritev, ali učenci izpolnjujejo pogoj prebolevnosti oziroma cepljenosti, so pripravili izjavo za starše, ki to potrjujejo, z opozorilom, da otroci na vpogled prinesejo dokazilo, iz katerega izpolnjevanje pogoja izhaja. Ob tem ...
22. 11. 2021

Posredovanje podatkov staršev CSD-ju ob sumu nasilja v družini

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, iz katerega izhaja vprašanje, ali lahko šolska svetovalna delavka ob sumu nasilja v družini centru za socialno delo posreduje tudi podatke o starših, njihovo bivališče in telefonske številke.Obdelava osebnih podatkov je dopustna le, če zanjo obstaja ustrezna pravna podlaga. V 6 ...
26. 10. 2021

Pošiljanje podatkov NIJZ s strani šole za odreditev karantene

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je bil sošolec hčere pozitiven na testu za covid-19 in je šola posredovala Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podatke prosilca in prosilčevega otroka zaradi odredbe karantene. Prosilca zanima, ali za to obstaja kakšna ...
22. 9. 2021

Kakšna so pravila vpogleda, kopiranja in hrambe dokazil PCT za delodajalce?

Na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju: IP) je bila naslovljena zahteva za mnenje, kjer je navedeno, da delodajalci (...) zahtevajo, da jim posredujejo skenirana potrdila o cepljenju ali potrdila o prebolelosti. Pri tem kot pravno podlago navajajo Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom ...
20. 9. 2021

Pridobivanje podatkov iz kazenske evidence za izbrisane obsodbe zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost za javne uslužbence, ki so že v delovnem razmerju

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilec navaja, da so zaposleni v šoli prejeli sporočilo, iz katerega izhaja, da mora delodajalec pridobiti podatke iz »kazenske evidence za izbrisane obsodbe zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki so bila izvršena proti mladoletni osebi«. Potrdila za novo zaposlene ...
09. 8. 2021

Soglasje staršev za objavo fotografij otrok na spletnih straneh in družabnih omrežjih

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede soglasja staršev za objavo fotografij njihovih otrok na knjižnični spletni strani, Facebook in Instagram profilu ter v lokalnih časopisih. Prosilca zanima, če in pod kakšnimi pogoji lahko objavijo fotografije otrok na zgoraj navedenih mestih. V zvezi s soglasjem prosilec ...
1 2 3 4 5 6 7